Vänta, jag ska bara…

En effektiv organisation består av effektiva medarbetare som känner att de har kontroll över sin tid. Prokrastination, eller uppskjutande beteende som det kallas vardagligt, börjar få mer och mer uppmärksamhet av forskare. Kanske för att vi alla drabbas av det då och då?

I denna föreläsning berättar jag om fenomenet uppskjutande beteende, vad det är och varför vi sysslar med det (ibland allt för ofta).  Det är faktiskt roligare och minde energikrävande att vara produktiv än att skjuta på saker. Jag berättar om hur hjärnan skapar vanor och varför de är så viktiga för oss, men också hur vi bryter vanor på ett framgånsrikt sätt.

 Syfte:

Att på ett enkelt och inspirerande sätt visa på hur lätt det är att komma igång med saker när vi har rätt kunskap om oss själva. Konkretisera hur vi skapar vanor, hur de sprids mellan grupper, och viktigast av allt; hur vi bryter dem! Föreläsningen inspirerar till aktivitet och vägleder hur vi tar kontroll över vår tid.

 

Tillval:

Efterkommande workshop

 Mejla mail@elinhelander.se för mer information