Känslor hjälper dig att spara

Välkommen till del två i serien Här kommer alla känslorna där vi slår hål på myten om människan som rationell och ger känslorna den uppmärksamhet och status de förtjänar.

Känslor är något vi måste ha av flera skäl. Jag tänker ta upp ett här, kanske två (vi får se vad jag känner för ;) ). Används känslorna på rätt sätt kan de hjälpa dig med ditt sparande.

Människan som rationell agent

Förra veckan beskrev jag ett glapp mellan teori och verklighet. Vi tror oss vara rationella, men undersökningar och vetenskapliga experiment visar att vi ofta är irrationella, eller snarare inkonsekventa och känslostyrda.

Författaren och föreläsaren Ulf Egestrand skrev också om att det ofta inte är okej att ange en känsla som orsak till en handling.

Hur ofta har vi hört en valutahandlare säga;

Jag kände för att.......sälja lite Euro".

"Min magkänsla säger mig att .... den svenska kronan kommer att försvagas".

Att vara känslosam hade en kort uppsving på 1800-talet dock. Då ansågs det fint att gråta. Endast en sofistikerad man stod i nära kontakt med sina känslor. Och vem vill inte framstå som sofistikerad?

Men utöver denna epok är känslor något som mestadels setts som en svaghet och framför allt har varit förknippade med kvinnor. Och eftersom man ansåg att kvinnor styrdes av sina känslor gjorde det dem irrationella och opålitliga och därför borde de varken äga egendom eller ha möjlighet att rösta (true story).

Hjärnan och känslor

Det finns speciella delar i hjärnan som ansvarar för våra känslor. Och när en sådan del blir skadad (t.ex. av en liten stroke) så kan man undersöka hur personen klara av vardagliga situationer, nu med denna skada. Personerna är alltså fortfarande fullt friska i övrigt förutom en liten del i hjärnan som tappat sin funktion.

Det har visat sig att rubbningar i känsloområden i hjärnan gör att vi får svårt för att läsa av situationer och veta vad som är passande eller inte är passande att göra.

Om inte dessa delar av hjärnan fungerar som de ska kan vi heller inte förutse framtida konsekvenser av våra handlingar. Eller rättare sagt, de framtida konsekvenserna får ingen betydelse för oss.

Känslorna är tidsmaskinen mellan nutid och framtid

Att lägga undan pengar idag för att få ut något positivt av det i framtiden handlar just om förmågan att idag kunna känna positiva känslor inför det du kommer få i framtiden på grund av ditt sparande.

Kan du inte det är det svårare att motivera dig till av avsäga dig roligheter idag. Känslorna fungerar alltså som en tidsmaskin mellan nutid och framtid.

Det kanske mest kända och äldsta exemplet på vad som händer när vi inte längre känner känslor är Phineas Gage.

För 150 år sedan arbetade Phineas som rallare. En dag när han packade krut med ett spett gick en gnista av vilken antände krutet och en explosion uppstod.

Olyckligtvis skickade explosionen iväg Phineas spett rakt igenom hans huvud. Men lyckligtvis överlevde Phineas händelsen, och han blev ett intressant fall för att studera hjärnan på den tiden.

Efter händelsen kunde delar av hans hjärna inte längre kommunicera som förut vilket gjorde att information från känsloområdena inte nådde andra områden i hjärnan. När Phineas känslor inte kunde kopplas till övriga delar av hjärnan så blev det svårt för honom att ta beslut. Det blev också svårt för honom att planera.

Han började bete sig irrationellt. Och det är just det som händer när människor inte längre har intakta känsloområden i hjärnan, de blir irrationella.

Herrarna på 1800-talet var alltså rätt i en sak. Känslor gör oss sofistikerade. Tack vare dem kan vi samarbeta med andra. Vi kan känna skuld, tacksamhet och empati.

Vi kan erinra oss hur jobbigt det var att inte ha tillräckligt med pengar när månaden var slut och därför undviker vi att hamna i samma situation igen. Och vi kan förstå, eller rättare sagt känna, att vi i framtiden får uppleva konsekvenser av det vi gör idag.

Tack vare känslorna kan vi göra mentala tidsresor och föreställa oss hur det kommer kännas i framtiden om vi nu väljer det ena beslutet eller det andra.

Ulf Egestrand skriver i sitt senaste blogginlägg om hur det skulle se ut om alla våra livsval togs utan känslor.

I mitt nästa inlägg kommer jag beskriva kopplingen mellan fakta och känslor och hur det är tack vare samspelet mellan dessa som vi i överhuvud taget kan ta beslut i vardagen.

 

Hälsningar

Elin Helander